Panell 13:

Al voltant de la barraca

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

El mot “barraca”
Portes de les barraques
Les barraques de la Zona Volcànica