Panell 18:

Quins elements podem trobar a l’interior de les barraques de pedra seca?

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Llinda i llindar
Més elements de pedra seca
Pluja i pedra calcària