Panell 2:

A què ens referim quan parlem de pedra seca?

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Argila, guix, calç, ciment
Com s’aguanta una paret de pedra seca?