Panell 21:

Les pedres de les pedreres només servien per a la pedra seca?

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Duresa de les roques
Densitat de les roques
Pedres nobles, pedres urbanes