És a partir de la segona meitat del segle XIX (tot i que n’hi ha d’anteriors) que es va imposant la pràctica de datar les barraques, especialment les que tenen llinda, ja que és aquest element el que es fa servir per posar-hi la data.

Llinda datada d’una barraca de la Garriga d’Empordà

Imatge: llinda datada d’una barraca de la Garriga d’Empordà

No cal dir que la data és una gran ajuda a l’hora d’establir una cronologia dels tipus de barraques i els elements de pedra seca del seu entorn. En absència d’aquesta dada, cal recórrer a la documentació, especialment els capbreus (documents fets davant notari on els tenidors esmenten els béns que tenen per un senyor i les característiques d’aquests béns i de com i quant paguen per tenir-los). Entre les especificacions del territori se sol incloure les principals construccions que hi ha situades.

Croquis de llinda datada

Imatge: croquis de llinda datada

A la Garriga d’Empordà, una de les datacions més antigues és del 10 de maig de 1825: