Panells d’informació

Tot un món de pedra seca – Catalunya Central

Continguts complementaris

Tot un món de pedra seca – Catalunya Central

Aquí hi trobaràs els enllaços a la informació complementària sobre alguns aspectes concrets dels continguts tècnics i pedagògics del material.

Patrimoni dels més humils
Olivets
Argila, calç, guix, ciment
Com s’aguanta una paret de pedra seca?
Megalitisme i pedra seca
Sistema de propietat
Wikipedra
Pedra seca als Països Catalans
En Simó, paretaire
Màquines simples
Calciners, carboners, rodellaires
La transhumància
Glossaris i localismes
Marges
La pagesia al segle XIX
Feixes i faixes
Mantells de corriment
Exfoliació i fractura de les roques
Treballar la pedra amorfa
Pedra i topònims
Pedra seca i gestió de l’aigua
Pedra seca i biodiversitat
Pluja i pedra calcària
Opus Spicatum
Clapers i clopers
Travessar un mur
Carrerades al regne d’Espanya
Paisatge cultural
El mot “barraca”
Planta de les barraques
Portes de les barraques
Construcció d’una barraca
Reaprofitament de coves i de megàlits
L’arribada de la fil·loxera
L’Any de la Fred
Volta veritable
Falsa volta
Barraca amb llinda
Llinda i llindar
Més elements de pedra seca
Barraques datades
Murs esllavissats, barraques ensulsiades
Eines i feines
Els Puig, picapedrers
Duresa de les roques
Densitat de les roques
Pedres nobles, pedres urbanes
Reconstrucció i manteniment
La pedra seca i l’economia actual
Patrimoni de la Humanitat
La resolució de la UNESCO
Programes i entitats
Fitxa de valoració

Documents complementaris

Tot un món de pedra seca – Catalunya Central

Aquí pots descarregar els documents relacionats amb el material pedagògic Tot un món de pedra seca – Catalunya Central:

  • La proposta didàctica, una guia per al professorat per treballar els continguts amb els alumnes.
  • Els continguts complementaris de l’apartat superior, en un document per poder-los consultar i imprimir.
Dossier per al professorat
Continguts complementaris

Sol·licitar

Tot un món de pedra seca – Catalunya Central

Pots sol·licitar gratuïtament el material pedagògic Tot un món de pedra seca tant si pertanys a una escola o institut de l’Alt Empordà, la Garrotxa o la Catalunya Central, com si disposes d’un espai expositiu, ja sigui municipal, social, veïnal o d’un altre tipus, tant públic com privat.

Sol·licitar