Panell 10:

El mur, l’element bàsic de la pedra seca

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Pluja i pedra calcària
“Opus spicatum”
Marges