Panell 19:

Hi ha diferents tipus de barraques de pedra seca?

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Barraques datades
Murs esllavissats, barraques ensulsiades