Panell 21:

Un altre tipus de construccio: les tines de pedra seca

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Zones d’Interès Etnològic a Catalunya