Barraca amb coberta de pont

Imatge: coberta de pont (secció).

Al Parc de Pedra Tosca (Les Preses) són molt abundants les barraques amb coberta “de pont o en lloses”, molt similars a les que es poden trobar a les Illes Balears. 

Es tracta d’una coberta feta amb grans peces de pedra recolzades sobre els murs laterals de la construcció, en posició inclinada, i que conflueixen en un centre o vèrtex creant una volta triangular fins a formar una petita nau des de la mateixa llinda de la porta. 

Les parets de l’interior són aplomades o bé s’inclinen lleugerament cap a dins per tal de reduir l’espai que cal cobrir, i les plantes de les barraques solen ser irregulars o quadrangulars.