Aquesta proposta pedagògica ha estat produïda per COL·LABORAxPAISATGE, un projecte coordinat per ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya) i amb l’assessorament de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. És un projecte subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel FEADER.

Tot un món de pedra seca – Concepte, disseny i continguts generals

Contingut tècnic general: Jenar Fèlix Franquesa
Contingut pedagògic general: Càndid Miró Sellart
Coordinació i disseny expositiu: Maite Oliva Alsina

Tot un món de pedra seca – Alt Empordà

Contingut tècnic específic: Jenar Fèlix Franquesa
Contingut pedagògic específic: Càndid Miró Sellart
Imatges: Jenar Fèlix Franquesa, Càndid Miró Sellart, Maite Oliva Alsina, Ferran del Campo, Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós
Impulsat per ADRINOC en el marc de COL·LABORAxPAISATGE

Tot un món de pedra seca – Catalunya Central

Contingut específic: COOLTUR Turisme Cultural
Imatges específiques: COOLTUR Turisme Cultural, Jordi Griera
Impulsat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central en el marc de COL·LABORAxPAISATGE

Tot un món de pedra seca – La Garrotxa

Contingut específic: Tosca SAET
Imatges específiques: Arxiu Comarcal de la Garrotxa (Fons J.M. Melció, Josep M. Dous, Xavier Bassols, Emili Pujol), Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Pep Callís, Emili Bassols, Pep Sau, Joan Montserrat), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Pòlux4916 4), Observatori del Paisatge i Tosca SAET (Llorenç Planagumà, Elisenda Guitart)
Agraïments: Joaquin Monturiol, Carme Espuña, Ferran Bergonyó, Jordi Grau, Llorenç Planagumà, Emili Bassols, Montse Grabolosa
Impulsat per ADRINOC en el marc de COL·LABORAxPAISATGE

COL·LABORAxPAISATGE

El desenvolupament econòmic i social és clau per al manteniment dels territoris rurals, i ha de partir de la idiosincràsia de cada territori, de les seves particularitats i del seu patrimoni. Alhora, per tal que aquest desenvolupament esdevingui durador, se n’ha de fer partícip la ciutadania.

A partir d’aquestes premisses, l’any 2016, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) impulsa el projecte COL·LABORAxPAISATGE: “Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)” amb l’assessorament i suport tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, un projecte de cooperació dirigit a la creació de desenvolupament rural a través d’elements que configuren el nostre paisatge (construccions de pedra seca) tot i facilitant eines i mitjans a la ciutadania que de forma col·laborativa promourà activitat econòmica.

COL·LABORAxPAISATGE compta amb la col·laboració de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional i la participació de cinc grups d’acció local (GAL) d’arreu del territori català: el Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, l’Associació Leader de Ponent, el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta i l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. El projecte compta també amb un soci a la Catalunya Nord (França), el Parc Natural Regional del Pirineu Català, que gestiona el GAL Terres Romanes en Pays Catalan.

COL·LABORAxPAISATGE és un projecte subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d’Acció Local i cofinançada pel FEADER.

Des de la seva creació, COL·LABORAxPAISATGE ha dut a terme actuacions transversals per a la posada en valor, la difusió i el coneixement de la pedra seca, tals com jornades i tallers formatius, publicacions especialitzades, l’App de la Pedra Seca, el Registre dels oficis constructius de la pedra seca, material pedagògic per a les escoles i instituts, iniciatives per a la dinamització del voluntariat, o treball en xarxa amb entitats i agents del territori, entre d’altres.

Pots descarregar la fitxa informativa del projecte clicant aquí.

Amb la participació de:

Amb el finançament de:

ADRINOC

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la metodologia LEADER en el seu àmbit territorial i que compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori. És un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) existents a Catalunya pel període 2014-2020.

La seva  principal tasca és la gestió dels ajuts Leader, integrats en el Programa del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR). Aquests ajuts, cofinançats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, tenen la finalitat de fomentar la diversificació de les economies rurals i incentivar el teixit econòmic d’aquestes zones.

Així, una de les funcions principals és la de fer progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base una gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les persones del territori per tal d’aconseguir un nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i de benestar sostenible.

A part dels ajuts Leader, ADRINOC treballa en diferents projectes de cooperació per tal de dinamitzar el teixit productiu dels municipis rurals. La cooperació Leader aporta un valor afegit als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom aprèn. Un d’aquests projectes de cooperació és COL·LABORAxPAISATGE.

Pots descarregar la fitxa informativa de l’entitat clicant aquí.

Amb el suport de:

Amb el finançament de: