Els bufadors, són petites obertures entre les roques amb surgències d’aire que presenten un flux d’aire amb un temperatura similar durant tot l’any (de 11 a 13 ºC), fred a l’estiu i més calorós a l’hivern. Les roques volcàniques solen tenir porositats, fracturació i espais buits entre elles fet que facilita el pas de l’aire. La majoria dels bufadors es situen damunt de colades de lava i, només alguns d’ells ho fan a la base de cons volcànics. Els bufadors s’utilitzaven per a mantenir els aliments i les begudes en fresc. A la zona, algunes cases estan construïdes sobre bufadors però, amb l’aparició de les neveres, van deixar d’usar-se. 


 

Document de referència: Joan Bach, J.; Baixeras, C.; Font, Ll.; Moreno, V.: Estudi i caracterització dels bufadors de la Zona Volcànica de La Garrotxa. (2007). Enllaç de descàrrega del document.