Els tossols són una forma de relleu volcànic que s’assembla a un veritable con volcànic però no és producte d’una activitat eruptiva provocada per l’ascens d’un magma a través d’una fissura. Els tossols es formen quan l’emissió d’una colada de lava flueix per damunt d’una zona de mulladius  formats per sediments xops i aigües poc profundes. Quan la lava es queda en repòs, el pes d’aquesta provoca que l’aigua dels sediments entri dins la colada generant vapor d’aigua que ascendeix a través de la colada de lava mentre aquesta s’estava solidificant. Al arribar el gas a l’exterior provoca una petita erupció de vapor d’aigua i fragments de lava que ha arrastrat.

Esquema de la formació dels tossols a la Garrotxa

Imatge: La formació dels tossols. Dibuixos de Llorenç Planagumà

El seu nom científic, rootless volcanic cones, prové de l’anglès i significa cons volcànics desarrelats ja que no tenen conducte per on ascendir el magma sinó que són producte de la interacció d’una colada de lava amb una zona de sediments humits. 

A la zona del Bosc de Tosca hi ha uns 110 tossols repartits al llard de la colada de lava que prové del Puig Jordà datada de fa uns 17.000 anys. Aquests tossols s’han explotat en forma de pedreres per extreure’n roques volcàniques i també per conrear els seus flancs.


 

Referència bibliogràfica

Els tossols del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Planagumà, Ll. De Bolós, X. Corominas, O. Col·lecció Pedres i Cultura.