L’artigatge del Bosc de Tosca es realitzà durant els segles XVIII i XIX amb l’objectiu de fer el terreny conreable. El procés de l’artigatge consistia en:

1: Talar la massa boscosa
(Imatge: Museu dels Volcans d’Olot).

2: Arrencar arrels i rabasses
(Imatge: Museu dels Volcans d’Olot).

3: Despedregar el tros i construir l’artiga
amb la pedra extreta de la terra
(Imatge: Museu dels Volcans d’Olot).

4: Despedregar el tros i construir l’artiga
amb la pedra extreta de la terra.
(Imatge: Museu dels Volcans d’Olot).

5: Preparar el terreny per al cultiu:
anivellar, llaurar,…
(Imatge: Museu dels Volcans d’Olot).

6: Plantar i cultivar
(Imatge: Museu dels Volcans d’Olot).