Segons els arquitectes assessors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i estudiosos de l’arquitectura del Bosc de Tosca, Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, les construccions que hi troben responen, almenys, a quatre tipologies, que ja havien estat estudiades per mossèn Gelabert.

  • Cabana mural de carro. Trobem algun exemple espectacular de cabana amb volta de canó, amb una gran superfície, sense façana de pedra –i, per tant, possiblement feta de fusta o potser un simple tancat, o per fer-hi entrar carros–, amb algunes dovelles treballades, de mides més o menys regulars, amb unes possibles impostes més planes i allargades d’on arrenca l’arc.
  • La cabana mural cupulada. És la més abundant i apareix integrada dins els murs de separació de les parcel·les o bé aguantant feixes de nivells superiors. Es caracteritza per desenvolupar una coberta de pont, molt similar a les que hi ha a les Illes Balears. La coberta de pont és feta de grans peces allargades, tallades en forma de columnes hexagonals, disposades de forma triangular, en forma de vèrtex, fi ns a formar una petita nau des de la mateixa llinda de la porta. Les parets de l’interior són aplomades o bé s’inclinen lleugerament cap a dins per tal de reduir l’espai a cobrir.
  • Cabana mural enrasada. S’inclou dins les parets del marge, amb una superfície molt petita. La seva entrada és d’una sola pedra de llinda.
  • Cabana aïllada. És la menys freqüent. Disposem d’alguns exemples interessants i se solen situar al mig dels clapers. Algunes han estat estudiades i excavades i s’hi han trobat fragments de ceràmica popular (plats, càntirs, olles, cassoles i tupins), fet que indica la permanència dels pagesos al llarg de tota una jornada. 

 

Documents de referència:

Aranda, R.; Pigem, C.; Vilalta, R.; Grau, S.; Mallarach, J M. Les obres de pedra seca a la zona volcànica de la Garrotxa. Aproximació sobre llurs característiques constructives i ecològiques. Revista Vitrina nº5 (1990). Enllaç de descàrrega del document. 

AAVV: La pedra seca: evolució, arquitectura i restauració (Figueres: Brau, 2010).