Tot un món de pedra seca3

Anterior_aiseguent_ai

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b5_ai     b6_ai