Darrere de qualsevol iniciativa sol haver-hi persones i/o entitats que l’han fet possible. A més de l’equip de persones que ha estat preparant els continguts d’aquest material, s’ha demanat informació precisa o assessorament tècnic a altres professionals. També hi han participat entitats i programes, gestionant la seva realització.

Les entitats i programes que han participat en el desenvolupament de Tot un món de pedra seca són:

52_logo-colabora-paisatge

COL·LABORAxPAISATGE és un projecte de cooperació desenvolupat per ADRINOC amb l’assessorament de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, dirigit a l’impuls de la pedra seca com a eina de desenvolupament rural. Compta amb la col·laboració de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT), la participació de cinc grups d’acció local (GAL) d’arreu del territori català i un soci a la Catalunya Nord (França). www.collaboraxpaisatge.cat

.

52_logoadrinoc

ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya) és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació del LEADER al seu àmbit territorial. Compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori i és un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya 2014-2020. www.adrinoc.cat

 

52_programesEl PDR (Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya) 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.

El programa LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rural, o sigui: Vincles entre accions de desenvolupament de l’economia rural) ha estat un important component de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea des de fa més de 20 anys. Des del 2007 s’ha finançat a través del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), i des del 2014 ha evolucionat cap al Desenvolupament Local Participatiu (DLP) que pot ser finançat també a través d’altres fons.


D’altra banda, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha col·laborat en Tot un món de pedra seca – La Garrotxa. És un ens públic creat l’any 1982 amb els objectius conservar i defensar els valors naturals, geològics  i culturals de la zona així com també organitzar i fomentar el gaudi, l’estudi i el coneixement. http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa