Panell 13:

Al voltant de la barraca

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

El mot “barraca”
Planta de les barraques
Portes de les barraques