Panell 7:

Quins tipus de roques es fan servir per a la pedra seca?

Panell anterior
Panell següent

Continguts complementaris

Duresa de les roques
Densitat de les roques
Mantells de corriment