Les resolucions de la UNESCO en la presentació de la candidatura van ser les següents:

1. La construcció de pedra seca és una tradició viva que ha estat desenvolupada cada vegada més pel bé de la gestió sostenible del patrimoni cultural, de les terres agrícoles, de certs habitatges humans i del seu entorn. El coneixement i els coneixements associats es transmeten entre els seus professionals a través del treball conjunt de professors i aprenents experimentats, però també a través de tallers, de formacions pràctiques, de cursos i de molts altres mitjans. La pràctica implica una estreta col·laboració dels membres de la comunitat i reforça la cohesió social i la col·laboració entre famílies i veïns. Com a característica generalitzada, reconeix que el paisatge cultural és un element que dona un fort sentit de pertinença a tots els seus professionals. La pedra seca forma part del paisatge.

2. L’art de la pedra seca combina una tècnica àmpliament utilitzada que respecta les condicions locals i l’ús exclusiu de materials de construcció locals. Com a factor de promoció de la naturalesa compartida del saber fer tradicional, la pràctica neix de la necessitat d’alliberar terres amb finalitats agrícoles i d’utilitzar les pedres per construir estructures altament funcionals. Aquests aspectes il·lustren el paper fonamental del patrimoni cultural immaterial en la creació i el manteniment d’un entorn de vida. La difusió generalitzada de la pràctica, així com l’elevat nivell de protecció dels monuments de pedra seca, faran un llarg camí cap a la promoció del patrimoni cultural immaterial en general. Es desenvoluparan sinergies que ja existien entre comunitats i organitzacions associades, i destacant els vincles i els valors compartits dels professionals.

3. Mentre que les autoritats governamentals de tots els estats que s’hi han presentat s’han centrat principalment en la protecció de monuments i llocs de pedra seca que ja existien, les comunitats de pràctica i les organitzacions professionals han prioritzat el treball sobre la transmissió efectiva i la promoció de l’element. La protecció del Govern i el reconeixement internacional millorarien la visibilitat d’aquesta pràctica i promourien el coneixement i el respecte pel seu valor. El pla de salvaguarda proposat es va preparar a través dels esforços combinats de totes les parts interessades i el seu procés de preparació iniciat i dirigit per les comunitats i les seves associacions. Un dels objectius principals de la salvaguarda és la creació de sistemes de formació permanent estandarditzats acompanyats de certificacions adequades. El pla se centra en la col·laboració internacional, la investigació interdisciplinària i l’intercanvi de bones pràctiques de salvaguarda.

*Traducció de la resolució facilitada pel Govern d’Andorra.

L’Art de la pedra seca: tècniques i coneixements a la web de la UNESCO.

4. El pla de salvaguarda i tot el fitxer d’aplicació són el resultat d’intensos debats entre les comunitats i les organitzacions interessades. La decisió de preparar una oferta multinacional es va fer al XV Congrés de la Societat Científica Internacional per a l’Estudi Multidisciplinari de Pedra en Sec que es va celebrar a Grècia el 2016, i la plataforma principal d’intercanvi de punts de vista i les opinions sobre la presentació de l’element es van crear al mateix temps. S’han obtingut moltes cartes de consentiment de diferents parts de la comunitat de pràctica i d’altres actors rellevants, i cada país descriu aquests representants i explica els seus papers.

5. L’art de la construcció de pedra seca i els coneixements i les tècniques que hi estan associats es registren en els inventaris nacionals, regionals i locals dels vuit països candidats, segons la naturalesa de la seva administració estatal i les seves diferències regionals. Es descriuen els inventaris i s’ha proporcionat la documentació necessària per demostrar que aquest inventari s’adapta als articles 11 i 12 de la Convenció en tots els països. Inscriu l’art de la construcció de pedra en sec: coneixements i tècniques a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Acull amb satisfacció la iniciativa dels estats part per introduir una tècnica àmpliament utilitzada que respecti plenament les condicions locals i subratlla els significats culturals comuns i les funcions de l’element en tots els països presentadors i felicita els estats part per presentar un dossier exemplar redactat amb la màxima cura i que reflecteix l’esperit de la Convenció a nivell de cooperació internacional. Afavoreix, a més, els estats part per haver reconegut el potencial impacte negatiu de la inscripció de l’element i per proposar garanties adequades per evitar aquests riscos.